Monday, February 18, 2008

Philippine National Anthem

Now a days, many of us don't know how to sing our National Athem. In my side I don't denied that sometimes I forgot to how to sing it, specially right now it's has a little bit changes.Mostly in our new generation right now many teenager or even in a low grade they didn't know how to sing our National Athem. Being a Filipino we need to know how to sing our National Athem as symbol of how we give importance our nationality not only that we need to sing it with a heart. Many of us we sing it if we have a copy or we have a partner sing this song, isn't it? How about you?Hmmm....

Lupang Hinirang


Bayang magiliw
Perlas ng Silanganan,
Alab ng puso,
Sa dibdib mo'y buhay.

Lupang Hinirang,
Duyan ka ng magiting,
Sa manlulupig,
Di ka pasisiil.

Sa dagat at bundok,
Sa simoy at sa langit mong bughaw,
May dilag ang tula
At awit sa paglayang minamahal.
Ang kislap ng watawat mo'y
Tagumpay na nagniningning,
Ang bituin at araw niya
Kailan pa ma'y di magdidilim.
Lupa ng araw, ng luwalhati't pagsinta,
Buhay ay langit sa piling mo;
Aming ligaya, na pag may mang-aapi
Ang mamatay nang dahil sa iyo.

No comments: